Archive for the ‘Motorismus’ Category

Žádnou šanci zlodějům nákladů

Jak se doprava může bránit kriminálním živlům

Erkrath, 24.03.2016 – Kriminalitu a černé ovce najdeme v každém odvětví. V dopravě jejich spektrum sahá od prvoplánových „rozřezávačů plachet“ až po rafinované kyberzločince. Ti druzí se zaměřují zejména na online platformy. Snaží se získat potřebné informace a používají falešné identity, aby v nejhorším případě ukradli drahé zboží. Proto stejně jako „na silnici“ existují i na síti určitá pravidla chování, která je zapotřebí v zájmu prevence rizik dodržovat. Dobrým příkladem je největší evropská dopravní burza TimoCom. Tento zkušený poskytovatel služeb v oblasti IT informuje na svých firemních stránkách o opatřeních, s jejichž pomocí mohou uživatelé ze spedičních, dopravních a logistických firem rizika snížit. TimoCom má vlastní vícestupňovou bezpečnostní síť a doporučuje konkrétní postupy, jejichž cílem je krádežím pokud možno zamezit.

Bezpečnost jako výzva

Dle studie Asociace na ochranu přepravovaného zboží Tapa (Transported Asset Protection Association) bylo v roce 2015 nahlášeno celkově přes 1500 krádeží nákladů v Evropě, na Blízkém Východě a v Africe. V Evropě to bylo celkem 832 případů. Zeměmi s největším počtem hlášených krádeží jsou Nizozemí (436), Velká Británie (165) a Německo – přičemž zde klesl počet v porovnání s předchozím rokem z 285 na 97 oznámení. V 70 případech došlo ke ztrátě převyšující 100.000 euro, v pěti zemích dokonce ke ztrátě ve výši přes 1 milion euro.

Důsledky jsou většinou ještě závažnější. Chybějící dodávky jsou příčinou výpadků ve výrobě, které mohou vést k rušení zakázek, ztrátě image a v nejhorším případě k insolvenci. Firmy přitom mohou riziko škod na všech úrovních omezit již předem – například informováním svých zaměstnanců a praktickými strategiemi pro předcházení rizik. Aspekt bezpečnosti by měl být pevnou součástí všech rozhodnutí při každodenní práci. S růstem objemu silniční nákladní dopravy lze totiž očekávat, že poroste i kriminalita v tomto oboru. Spolkové ministerstvo dopravy vychází z toho, že se přepravované množství do roku 2025 zvýší o 27 % a tím o 3,5 miliard tun.

Prověřit dodací řetězce, odstranit slabá místa

Kde dřív působili osamělí pachatelé, tam dnes často narazíme na organizované skupiny. Vznikají smyšlené firmy, které zneužívají identitu solidních společností. Proto je zapotřebí velmi pečlivě dbát na to, kdo má přístup k citlivým údajům. Disponenti mohou využít své technické a organizační možnosti, aby cíleně pomáhali řidičům a pokud možno zamezili takovýmto událostem. Doporučuje se například naplánovat během trasy pouze bezpečná odstavná místa a parkoviště. Detaily o přepravě by si mezi sebou i v tomto případě měl vyměňovat pouze řidič, dispečink a nadřízený.

Burzy nákladů: nezbytný je komplexní přístup a péče řádného hospodáře

Stejná obezřetnost platí také pro práci s online platformami. Technická stabilita a uživatelský komfort jako faktory kvality nejsou pro výběr dopravní burzy dostačující. Stejně důležitá je i koncepce bezpečnosti provozovatele. Poskytovatel IT služeb v dopravě, firma TimoCom, je se svou dopravní platformou na trhu úspěšně již více než 20 let. V neposlední řadě právě také díky tomu, že se zde uživatelé cítí být v dobrých rukou. Firma nabízí vícestupňovou bezpečnostní síť a komplexní ochranu formou rozsáhlých opatření. Vlastní zakázky jsou však uzavírány mimo burzu – bez další účasti provozovatele. Proto TimoCom klade velký důraz na informování účastníků o možných rizicích a bezpečném chování.

Nejdůležitější pravidla pro čisté obchody

Ve spolupráci se Zemským kriminálním úřadem Dolního Saska, Sdružením pro bezpečnost hospodářství v severním Německu (VSWN), průmyslovou a dopravní pojišťovnou HDI Gerling a dalším předním provozovatelem burzy nákladů Teleroute vznikly kompaktní informační brožury a kontrolní seznamy pro prevenci krádeží. Ty jsou určeny pro řidiče, disponenty a management/firemní vedení. Více o bezpečnostním balíčku TimoCom Secure se dozvíte na www.timocom.cz v části „Bezpečnost“. Tam jsou navíc k dispozici všechny kontrolní seznamy a informační brožury k bezplatnému stažení.

 

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

Profese řidiče kamionu a zdravý životní styl – lze to skloubit?

Stravování, pohyb a odpočinek ve všedním dni řidičů

 

Erkrath, 09.03.2016 – Často je to naše profese, která předurčuje, zda můžeme vést zdravý život či nikoliv. Zejména řidiči kamionů musí překonávat mnoho omezení a překážek, chtějí-li zůstat v kondici. Dlouhé sezení, nepravidelná strava a pracovní směny, ale i stres, osamělost či obavy k dobrému zdraví jistě nepřispívají. Stále více firem si uvědomuje, že musí zlepšit kvalitu života svých řidičů a stále více firem také zjišťuje, že se to rozhodně vyplatí.

 

Pracovní podmínky bezpochyby ovlivňují zdraví zaměstnanců. A zdraví se zase odráží v jejich pracovním výkonu. V případě řidičů kamionů nejsou pracovní podmínky samy o sobě ty nejlepší: nepřetržité vibrace, které se přenáší na tělo, hluk, práce na směny, nedostatek odpočinku, náročná poloha vsedě na dlouhých trasách atd. A nejen to. Ani pracovní prostředí není právě zdravé, řidiči vdechují oxid uhelnatý, oxid siřičitý a další škodlivé plyny. Stačí si představit, že bychom toto pracovní prostředí přenesli na práci v kanceláři.

 

Zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli spojit síly

Každý může pochopitelně svobodně rozhodovat o svém životním stylu, své výživě či množství tělesného pohybu. Výzkumy však ukazují, že mnoho řidičů nákladních vozů neví, jak mohou s malou námahou udělat něco smysluplného pro sebe a své zdraví. A právě tady mají šanci firmy, které v tom budou své zaměstnance podporovat. Stále více firem radí svým zaměstnancům v otázkách výživy, tělesné aktivity, kontroly hmotnosti či odpočinku. Někteří zaměstnavatelé se snaží reorganizovat práci a vytvořit pracovní prostředí, které zdravý životní styl podporují. Prvním krokem je zavedení pravidelných, prodloužených přestávek tak, aby se řidiči mohli najíst a zároveň provést pár cviků.

Tato opatření nejenže zlepšují zdraví zaměstnanců, nýbrž se vyplatí i samotné firmě. Nižší nemocnost řidičů totiž může přinést zásadní ulehčení v každodenní organizaci.

 

Možná to vše zní jako utopie, ale již existují firmy, které inovativními opatřeními podporují zdraví svých řidičů.

 

 

Případové studie

Příkladem je belgická firma Van Dievel, která disponuje 60 vlastními nákladními vozy a zaměstnává více než 90 řidičů. Zaměstnává také lékaře, ke kterému řidiči chodí na každoroční pravidelnou prohlídku. Společně s lékařem, externím specialistou na ergonomii a osmi řidiči navíc firma vytvořila tréninkový program a brožuru, která ukazuje, jak mohou řidiči pracovat zdravěji a předcházet onemocněním svalů a páteře.

 

Dalším příkladem je dopravce Finlandia a jeho projekt „Tim Truckers“ s podtitulem „Řidič kamionu v dobré kondici“. V rámci tohoto projektu firma nejprve vyvinula program, během nějž se řidiči nejdříve podrobí kontrole u interního závodního lékaře.

Pokud ten odhalí a diagnostikuje problémy, nejprve řidiči předběžně poradí a následně jej odešle ke specialistovi, který provede potřebné testy. Závodní lékař však řidiče na této dlouhé cestě doprovází. Kromě toho Finlandia zorganizovala rozvážku obědů pro řidiče nákladních vozů s výběrem zdravých jídel, aby měli řidiči místo rychlého občerstvení zajištěnu zdravou stravu. Kromě stravování hraje velkou roli také odpočinek. Pracovní směny a trasy plánuje psycholožka tak, aby měli řidiči dostatek času si odpočinout.

 

O zdraví řidičů nákladních vozů se však nestarají jen firmy, ale i sdružení, jako například „DocStop für Europäer e.V.“. Toto sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem lepší lékařské péče pro všechny profesní řidiče/řidičky na evropských silnicích. Pokud má řidič/ka cestou zdravotní problémy, zavolá na jednotnou horkou linku DocStop, která funguje přes ADAC TruckService. Sdělí své problémy, pozici a trasu a následně se dozví, kde se nachází nejbližší pobočka DocStop a vhodná možnost zaparkování na trase. Tam je pak řidič ošetřen lékařem. V současnosti již existuje 535 poboček DocStop v celé Evropě a celkem více než 100 podporovatelů a partnerů, mezi nimi například TimoCom Soft-und Hardware GmbH.

 

Na těchto příkladech vidíme, že dopravní firmy a sdružení mohou velkou měrou přispět k dobrému zdraví řidičů nákladních vozů. Tato opatření vytváří, zejména ve firmách, lepší pracovní atmosféru, zlepšují přístup zaměstnanců k práci a především vytváří pocit, že se zaměstnavatel o své zaměstnance stará.

 

A co Vaše firma? Dbá na zdraví zaměstnanců a bere toto téma vážně?

 

Více informací o TimoCom naleznete na www.timocom.cz

Výsledky předčily plán: TimoCom bilancuje čísla za rok 2015

Silný růst počtu zákazníků a nabídek v dopravní platformě

 

Erkrath, 29.02.2016 – TimoCom v uplynulém obchodním roce 2015 dále posiloval své postavení největší dopravní platformy v Evropě. S platformou pracuje již více než 110.000 uživatelů, kteří denně zveřejňují až 500.000 nabídek přeprav a volných vozů. Pokud toto číslo přepočítáme na celý minulý rok, znamená to 68,1 mil. nabídek, které byly v roce 2015 přes platformu zveřejněny. Ke zvýšení hodnoty firmy přispěla také ocenění, jako „Beste Marke 2015“ (Nejlepší značka 2015) či cena „connect-Award“, kterou uděluje gigant v oblasti telematiky, firma TomTom. Také zavedení TimoCom Messenger lze již s více než 700.000 zaslaných zpráv považovat za úspěch.

 

Obrovský nárůst nabídek přeprav a volných vozů

Firma sídlící ve městě Erkrath nedaleko Düsseldorfu má přes 400 zaměstnanců a s obratem 56,7 mil. euro je jedním z nejúspěšnějších středně velkých poskytovatelů IT služeb pro oblast dopravy a logistiky v Evropě. Ještě zajímavější než ekonomická čísla a více než 7.200 nových zákazníků je možná 68,1 mil. celoevropských nabídek přeprav a volných vozů, které byly v roce 2015 uveřejněny v platformě TimoCom. Toto číslo představuje nárůst o 16 procentních bodů v porovnání s předchozím rokem. Kromě rostoucího počtu zákazníků přispěl k tomuto nárůstu také velký počet nových rozhraní. Celých 13 % z celkového počtu nabídek přeprav a volných vozů přibylo díky novým propojením mezi firemním softwarem pro dispozice, který používají zákazníci, a dopravní platformou. Díky těmto rozhraním stačí několik kliknutí a nabídky přeprav se z interních spedičních programů přenesou přímo do TimoCom. Další přidanou hodnotou je řešení pro sledování vozidel TC eMap®, které je nezávislé na poskytovateli telematiky a v současnosti je k němu připojeno již 170 evropských poskytovatelů telematických služeb. Díky tomu již není zapotřebí přepínat mezi aplikací pro telematiku a platformou TimoCom, což šetří drahocenný čas.

 

Zákazníci TimoCom i nadále velmi spokojeni

Další značnou úsporu času vnímá dle ankety 25 % všech zákazníků již v prvních dvou týdnech po zavedení TimoCom Messenger, který umožňuje komunikovat o konkrétních zakázkách. „Čtvrtina našich zákazníků uvedla, že se jim přes Messenger daří rychleji uzavírat zakázky. To je na „zaváděcí období“ velmi dobrý výsledek“, shrnuje zástupce firmy TimoCom, Marcel Frings. Přes tento obchodní komunikátor již bylo posláno 700.000 zpráv. „Skutečnou přidanou hodnotu pro uživatele TimoCom nejen vytváříme, nýbrž také pracujeme na jejím pozitivním přijetí. Proto nás velmi potěšilo, že 86 % našich uživatelů mělo již před zavedením nového produktu pocit, že jsou o něm dobře informováni“, zdůrazňuje Frings. Dobrá odezva od zákazníků se odráží také v ocenění „Beste Marke 2015“ (Nejlepší značka 2015), kterou díky volbě čtenářů nakladatelství ETM získal TimoCom posedmé za sebou.

 

Další inovace pro rok 2016 již v přípravě

Po zhodnocení uplynulého roku nabízí zástupce firmy TimoCom také pohled na to, co přinese rok 2016: „Poté, co jsme si s produktem Messenger připravili cestu, zavedeme v dalším průběhu roku profesionální systém správy dokumentů. Kromě toho právě rozšiřujeme naše aktivity ve Velké Británii a Turecku. Zkrátka i letos budeme dělat maximum pro naše zákazníky v celé Evropě.“

Svou nejbližší inovaci by tento poskytovatel IT chtěl prezentovat na veletrhu dopravy a logistiky IAA Nutzfahrzeuge 2016 v Hannoveru.

Více informací o TimoCom najdete na www.timocom.cz.

Budoucnost pohonných hmot

Společná tisková zpráva

UPEI – Union Petroliere Europeene Independate

W.A.G payment solutions, a.s.

SČS – Unie nezávislých petrolejářů, z.s.

ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu)

 

Odborná konference

Post Paris – Future of Automotive Fuels

 

 

  • Jaký bude dopad závěrů pařížské klimatické konference na trh s motorovými palivy?
  • Jaká paliva mají potenciál snižovat emise skleníkových plynů a jaká jsou jen neefektivní náhražkou bez smysluplné budoucnosti?
  • Existuje již dnes nějaká alternativa ke kapalným fosilním palivům?
  • Kdy budou dostupná biopaliva 2. vyšší generace, kterými bychom měli již za 4 roky nahradit minimálně 3% spotřeby pohonných hmot?
  • V čem tkví výhody zemního plynu, který je dnes tolik politicky prosazován?

 

Na tyto a řadu dalších otázek odpoví odborná mezinárodní konference pořádaná ve čtvrtek 10.3. v Praze.

V první části konference se na evropský trh s automobilovými palivy a jeho očekávané proměny související nejen s výsledky pařížské klimatické konference podívá z pěti různých pohledů pět přednášejících.

Vojtěch Kotecký (CZ, nevládní organizace Glopolis) shrne výsledky pařížské konference a její vnímání environmentalisty, politiky, médii. Naznačí, co vše by se mělo v energetické politice změnit, aby Evropa dostála pařížským závazkům.

Philip Good (UK, Evropská komise, DG Energy) shrne stávající evropskou energetickou a klimatickou politiku související s automobilovými palivy, naznačí její plánované změny a vývoj do roku 2030.

Ilja Lingorski (BG, Evropská liga pro ekonomickou spolupráci) poukáže na příklady v energetice, kdy realitu nerespektující nařízení nevedou k předpokládaným výsledkům a zbytečně zvyšují náklady trhu. Jeho hlavním úkolem však je podívat se na to, jaké jsou ekonomicky nejefektivnější cesty ke snižování emisí skleníkových plynů a zda-li je Evropská unie následuje.

Laura Lonza (IT, Joint research centre, Evropská komise) shrne čerstvé výsledky W-T-W analýzy porovnávající emise skleníkových plynů z různých automobilových paliv.

Michal Kadera (CZ, Škoda Auto) seznámí účastníky s technickými limity dnešních spalovacích motorů (emise) a cestami, jakými se automobilky chystají plnit nové podmínky snižování emisí skleníkových plynů.

 

V druhé části konference bude všech pět přednášejících účastníky panelové diskuse vedené Attilou Dsupinem. Budou mít příležitost reagovat na přednášky z první části konference a na dotazy účastníků.

 

 

 

Konference se koná u příležitosti pravidelného setkání UPEI, pořádaného již podruhé v Praze (poprvé tomu tak bylo na podzim 2011). Zahraniční účastníci – členové UPEI budou dále jednat až do pátečního poledne.

 

 

UPEI – Evropská asociace nezávislých petrolejářů se sídlem v Bruselu je asociací hájící zájmy nezávislých firem podnikajících ve skladování a distribuci motorových paliv a topných olejů a v provozu čerpacích stanic. Má 18 členů v 17ti evropských zemích. www.upei.org

W.A.G. payment solutions, a.s. je českou společností, vydavatelem tankovacích karet Eurowag, a je jedním z lídrů českého i evropského trhu. Je členem UPEI. www.eurowag.com

SČS – Unie nezávislých petrolejářů zastupuje na českém trhu nezávislé distributory a provozovatele čerpacích stanic, výrobce a dovozce biopaliv a dodavatele služeb pro petrolejářský trh. Její snahou je zajistit rovné podmínky na trhu pro všechny poctivé podnikatele bez rozdílu jejich velikosti. Členem UPEI se stala v roce 2002 jako první ze zemí střední a východní Evropy. www.scs.cz

ČAPPO – Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Asociace byla založena v roce 1992. Posláním asociace je trvalé prosazování oprávněných legislativních požadavků členů asociace na spravedlivou soutěž na trhu a rovné konkurenční podmínky v duchu evropské a národní legislativy spolu s bojem proti nadměrné regulaci bránící podnikání. V současné době má 9 stálých členů, kteří spolu reprezentují většinu obchodu s ropnými produkty a provozují 30 % veřejných čerpacích stanic pohonných hmot. Členy ČAPPO jsou hlavní distribuční firmy pohonných hmot, distributor a ochraňovatel zásob ropy a společnost zabývající se výrobou a distribucí biopaliv pro dopravu. www.cappo.cz

 

 

Kontakt

Ivan Indráček

konference@scs.cz

602 747 747

 

 

ZDROJ.cz - katalog odkazů TOPlist

NAVRCHOLU.cz
www-a-reklama pocitace sluzby

Tento reklamní blog podporuje 1 článek, Kompletně.cz a CZIN.eu. Dále katalog Katalog Maq.cz a také je pr web registrovaný do megaKatalog.cz.